نشانی دبیرخانه: تهران - خیابان انقلاب - بین خیابان های برادران مظفر و فلسطین جنوبی - پلاك ۱۰۸۰ – طبقه دوم - روابط عمومی موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران

کدپستی : ۱۳۱۵۷۷۳۴۱۱

صندوق پستی : ۱۴۵۵-۱۳۱۴۵

تلفن : ۶۶۹۶۶۲۱۲

ایمیل : resaneh@ketab.ir