پس از وارد کردن شماره تلفن همراه خود که در سایت جشنواره کتاب و رسانه ثبت شده است و فشردن کلید «بازیابی کلمه عبور»، کلمه عبور به شماره تلفن همراه شما ارسال خواهد شد.